Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19. 6. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 33/2024/OE/L/1.78

771/2024

1 100,00 EUR

Žilinský samosprávny kraj

Obec Liptovská Teplá

14. 6. 2024

Dodatok č. 21 k zmluve o dielo

Dodatok č. 21

Neuvedené

OZO, a. s.

Obec Liptovská Teplá

14. 6. 2024

Zmluva č. SVSN-0101202471

753/2024

Neuvedené

ENVI-PAK, a.s.

Obec Liptovská Teplá

27. 5. 2024

Dodatok č. 6 k zmluve zo dňa 18.6.2009 o poskytovaní audítorských služieb

670/2024

1 600,00 EUR

RVC Senica s.r.o.

Obec Liptovská Teplá

22. 5. 2024

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

625/2024

288,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Liptovská Teplá

22. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

324 0645

3 000,00 EUR

Obec Liptovská Teplá

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

13. 3. 2024

Zmluva o dielo

401/2024

4 080,00 EUR

TSB Project, s.r.o.

Obec Liptovská Teplá

13. 2. 2024

Zmluva o zabezpečení výkonu úloh samosprávy v oblasti stavebného zákona

Dodatok č. 14

5 197,80 EUR

Mesto Ružomberok

Obec Liptovská Teplá

29. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

54/2024

240,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Obec Liptovská Teplá

25. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

24/2024

2 500,00 EUR

Jednota dôchodcov na Slovensku Liptovská Teplá

Obec Liptovská Teplá

25. 1. 2024

Príkazná zmluva

95/2024

500,00 EUR

Ing. Jana Tkačiková

Obec Liptovská Teplá

18. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

56/2024

80,00 EUR

OZ HAPPY MOMENTS

Obec Liptovská Teplá

18. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

26/2024

400,00 EUR

Mesto Ružomberok

Obec Liptovská Teplá

17. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

55/2024

320,00 EUR

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok

Obec Liptovská Teplá

12. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

23/2024

400,00 EUR

Klub vojenskej histórie Liptov

Obec Liptovská Teplá

11. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

22/2024

15 000,00 EUR

Obecný športový klub RENOP Liptovská Teplá

Obec Liptovská Teplá

10. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Liptovská Teplá

25/2024

3 000,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Liptovská Teplá

Obec Liptovská Teplá

10. 1. 2024

Nájomná zmluva

21/2024 - dodatok č. 1

1 114,46 EUR

Liptov way, s.r.o.

Obec Liptovská Teplá

29. 12. 2023

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo - dodatok č. 20

Neuvedené

OZO, a. s.

Obec Liptovská Teplá

20. 12. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny E100009291

1351/2023

Neuvedené

RIGHT POWER, a.s.

Obec Liptovská Teplá

18. 12. 2023

Poverenie k poskytovaniu služieb všeobecného hospodárskeho záujmu č. 1/2023/433

1310/2023

Neuvedené

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Liptovská Teplá

12. 12. 2023

Nájomná zmluva - dodatok č. 1

1301/2023

Neuvedené

Bielený Vladimír, Mgr. Bielená Katarína

Obec Liptovská Teplá

11. 12. 2023

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom

1184/2023

Neuvedené

Ľubomír Ludvik LUTEX

Obec Liptovská Teplá

6. 12. 2023

Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru

1278/2023

24 900,00 EUR

KVARTÍR, s.r.o.

Obec Liptovská Teplá

6. 12. 2023

Darovacia zmluva

64/11/2023

46,96 EUR

Mondi SCP, a.s.

Obec Liptovská Teplá

22. 11. 2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

dodatok č. 1 k zmluve č. 959/2022

120,00 EUR

Mesto Ružomberok

Obec Liptovská Teplá

14. 11. 2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

RA-SNCA/20204151

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Liptovská Teplá

27. 10. 2023

Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, písm. a) ods. 4, ods. 10, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

23/24/010/10

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Obec Liptovská Teplá

23. 10. 2023

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 355223-2023

355223-2023-1

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Liptovská Teplá

23. 10. 2023

Úverová zmluva č. 355223-2023

355223-2023

40 154,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Liptovská Teplá

3. 10. 2023

Kúpna zmluva

989/2023

1 272,00 EUR

Rudolf Pepucha a Dagmar Pepuchová

Obec Liptovská Teplá

3. 10. 2023

Kúpna zmluva

988/2023

636,00 EUR

Ing. Ladislav Kuna, PhD. a Mgr. Zuzana Kunová

Obec Liptovská Teplá

13. 9. 2023

Nájomná zmluva

894/2023

850,00 EUR

MIDETAX s.r.o.

Obec Liptovská Teplá

11. 9. 2023

Zmluva o zabezpečení výkonu úloh samosprávy v oblasti stavebného zákona

13

5 494,23 EUR

Mesto Ružomberok

Obec Liptovská Teplá

4. 9. 2023

Darovacia zmluva

SITB-OO2-2023/001130-052

0,00 EUR

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Liptovská Teplá

24. 8. 2023

Zmluva o dielo

815/2023

40 154,00 EUR

ELMO Energo s.r.o.

Obec Liptovská Teplá

10. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

IROP-Z-302091DGZ1-91-108

5 200,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Liptovská Teplá

27. 7. 2023

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania

690/2023

1 000,00 EUR

VO-TOR s.r.o.

Obec Liptovská Teplá

24. 7. 2023

Mandátna zmluva

681/2023

850,00 EUR

ANSVO Energy Bratislava, s.r.o.

Obec Liptovská Teplá

19. 7. 2023

Zmluva o dielo

20230710

74 937,18 EUR

Benet Sport, s.r.o.

Obec Liptovská Teplá

3. 7. 2023

Zmluve č. Z07082015004

Príloha číslo 1 k Zmluve č. Z07082015004

Neuvedené

ENVI-PAK, a.s.

Obec Liptovská Teplá

5. 6. 2023

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby

478/2023

665 630,32 EUR

P.S. INVEST, s. r. o.

Obec Liptovská Teplá

2. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

3230640

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Liptovská Teplá

26. 4. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Liptovská Teplá

261/2023

3 000,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Liptovská Teplá

Obec Liptovská Teplá

19. 4. 2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

260/2023

300,00 EUR

Klub vojenskej histórie Liptov

Obec Liptovská Teplá

19. 4. 2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

259/2023

2 500,00 EUR

Jednota dôchodcov na Slovensku Liptovská Teplá

Obec Liptovská Teplá

19. 4. 2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

258/2023

15 000,00 EUR

Obecný športový klub RENOP Liptovská Teplá

Obec Liptovská Teplá

27. 3. 2023

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

A2887966-

22,00 EUR

Orange Slovensko, a. s.

Obec Liptovská Teplá

27. 3. 2023

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

A2887966

12,00 EUR

Orange Slovensko, a. s.

Obec Liptovská Teplá

16. 3. 2023

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

1010553000 Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných

Neuvedené

Slovak Telekom a. s.

Obec Liptovská Teplá

16. 3. 2023

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb

Neuvedené

Slovak Telekom a. s.

Obec Liptovská Teplá

6. 2. 2023

Dodatok č. 4 - Zmluva o aktualizácii programov A/1255/05/200

100/2023

Neuvedené

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Liptovská Teplá

26. 1. 2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

43/2023

80,00 EUR

OZ HAPPY MOMENTS

Obec Liptovská Teplá

26. 1. 2023

Mandátna zmluva na zabezpečenie verejného obstarávania

59/2023

2 280,00 EUR

TORVO SK s.r.o.

Obec Liptovská Teplá

23. 1. 2023

Kúpna zmluva

25/2023

1 330,00 EUR

Radovan Ondrík, Ing. Mária Ondríková

Obec Liptovská Teplá

19. 1. 2023

Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb

00315435/000/2022

118,80 EUR

INISOFT s.r.o.

Obec Liptovská Teplá

4. 1. 2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

959/2022

384,00 EUR

Mesto Ružomberok

Obec Liptovská Teplá

30. 12. 2022

Kúpna zmluva

957/2022

270,00 EUR

Patrik Lersch

Obec Liptovská Teplá

30. 12. 2022

Kúpna zmluva

956/2022

620,00 EUR

Marián Lersch, Andrea Lerschová

Obec Liptovská Teplá

28. 12. 2022

Nájomná zmluva č. 1/2022

937/2022

988,00 EUR ročne

Liptov way, s.r.o.

Obec Liptovská Teplá

28. 12. 2022

Nájomná zmluva

949/2022

24 000,00 EUR ročne

Renop, spol. s r. o. registrovaný sociálny podnik

Obec Liptovská Teplá

12. 12. 2022

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo - dodatok č. 19

Neuvedené

OZO, a. s.

Obec Liptovská Teplá

12. 12. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

10979/2022-M_ODPD

50 000,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Liptovská Teplá

12. 12. 2022

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

22/24/010/24

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Obec Liptovská Teplá

6. 12. 2022

Zmluva o dielo

903/2022

26 955,60 EUR

RTC plus, s. r. o.

Obec Liptovská Teplá

2. 12. 2022

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania

2022.11.25

500,00 EUR

TORVO SK s.r.o.

Obec Liptovská Teplá

28. 11. 2022

Dodatok č. 12 k zmluve zo dňa 01.01.2013 o zabezpečení výkonu úloh samosprávy v oblasti stavebného zákona

874/2022

5 245,50 EUR

Mesto Ružomberok

Obec Liptovská Teplá

21. 11. 2022

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

850/2022

Neuvedené

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Liptovská Teplá

21. 11. 2022

Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra

849/2022

588,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Liptovská Teplá

21. 11. 2022

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

848/2022

114,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Liptovská Teplá

21. 11. 2022

Zmluva o dielo

847/2022

9 900,00 EUR

Sagacity, s.r.o.

Obec Liptovská Teplá

14. 11. 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

CEZ 609/2022

120,00 EUR

Mesto Ružomberok

Obec Liptovská Teplá

3. 11. 2022

Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útolku

768/2022

podľa prílohy č. 2

OZ Pomoc psíkom

Obec Liptovská Teplá

27. 10. 2022

Darovacia zmluva

KRHZ-ZA-VO-302-167/2022

54 215,60 EUR

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Liptovská Teplá

26. 10. 2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Dodatok č. 1 k zmluve 201/2022

15,00 EUR

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok

Obec Liptovská Teplá

24. 10. 2022

Zmluva o odovzdaní a prevzatí

771/2022

Neuvedené

Obec Liptovská Teplá

občania obce Liptovská Teplá

24. 10. 2022

Zmluva o odovzdaní a prevzatí

770/2022

Neuvedené

Obec Liptovská Teplá

občania obce Liptovská Teplá

24. 10. 2022

Dodatok č. 2 k Úverovej zmluve č. 340611-2022 zo dňa 08.06.2022

Dodatok č. 2

220 000,00 EUR

Obec Liptovská Teplá

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

19. 10. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 554/2022

Dodatok č. 1

167 461,80 EUR

Prima Slovakia s.r.o.

Obec Liptovská Teplá

4. 10. 2022

Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 340611-2022

Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 340611-2022

220 000,00 EUR

Obec Liptovská Teplá

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

19. 9. 2022

Zmluva o rozšírení mobilnej aplikácie na mobilnú aplikáciu V OBRAZE II. generácie

MA-06-09-2022-SK

475,00 EUR

Obec Liptovská Teplá

Galileo Corporation s.r.o.

31. 8. 2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

32846/ZO 29460

Neuvedené

Obec Liptovská Teplá

Stredoslovenská energetika, a.s.

31. 8. 2022

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-VO-385-043/2022

KRHZ-ZA-VO-385-043/2022

52 620,60 EUR účtovná hodnota

Obec Liptovská Teplá

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

24. 8. 2022

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

1010553000

Neuvedené

Obec Liptovská Teplá

Slovak Telekom a. s.

24. 8. 2022

Darovacia zmluva

11/8/2022

46,96 EUR

Obec Liptovská Teplá

Mondi SCP, a.s.

22. 8. 2022

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

202207-ZoPZO-1893

Neuvedené

Obec Liptovská Teplá

Stredoslovenská distribučná, a. s.

17. 8. 2022

Zmluva o združení

ZML 2022-07-12

Neuvedené

Obec Liptovská Teplá

Mesto Ružomberok

15. 8. 2022

Zmluva o dielo č. 554/2022

554/2022

167 461,80 EUR

Prima Slovakia s.r.o.

Obec Liptovská Teplá

12. 8. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

21/2022/OE/L/1.19

1 100,00 EUR

Obec Liptovská Teplá

Žilinský samosprávny kraj

1. 8. 2022

Zmluva o zbere použitých textílií a šatstva na vykonávanie prípravy na opätovné použitie

523/2022

Neuvedené

HUMANA People to People Slovakia

Obec Liptovská Teplá

28. 7. 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

512/2022

600,00 EUR prenájom ročne

BELLA-MEDIK s.r.o.

Obec Liptovská Teplá

27. 7. 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

497/2022

600,00 EUR prenájom ročne

DENTAL PARK PRO s.r.o.

Obec Liptovská Teplá

27. 7. 2022

Zmluva č. Z07082015004

Príloha č. 1/2022 k Zmluva č. Z07082015004

Neuvedené

ENVI-PAK, a.s.

Obec Liptovská Teplá

26. 7. 2022

Dodatok č. 1 k zámennej zmluve č. 399/2022

Dodatok č. 1 - 507/2022

278,39 EUR

Obec Liptovská Teplá

Alexander Almášy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Kluby a združenia
Rýchle odkazy

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na