Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Liptovská Teplá

Vítame Vás na stránke obce Liptovská Teplá.

Aktuálne oznamy

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Obec Liptovská Teplá v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán

Ján Rehák, bytom Liptovská Teplá,

má na pobočke Slovenskej pošty v obci Liptovská Teplá uloženú zásielku. Oznámenie o uložení zásielky si adresát môže  vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Liptovskej Teplej v úradných hodinách v termíne od 14.3.2019 do 31.3.2019.

V Liptovskej Teplej, dňa 14.3.2019

 

 

Verejná vyhláška - Program starostlivosti o Chránené vtáčie územia Chočské vrchy na roky 2019 - 2048 SKMBT_C22419031108390.pdf SKMBT_C22419031108390.pdf (589.7 kB)
Leták - Africký mor ošípaných AMO letáky.pdf AMO letáky.pdf (1.7 MB)
Postup pri registrácii chovu 2292_181129103509_001.pdf 2292_181129103509_001.pdf (1.3 MB)
Registrácia chovov ošípaných - usmernenie 2264_181116140900_001.pdf 2264_181116140900_001.pdf (445.1 kB)
Upozornenie - porušovanie §-u 10, ods. 1, zákona 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách IMG_20180423_0002.pdf IMG_20180423_0002.pdf (885.2 kB)

 
 

Oznam - porucha na verejnom osvetleníVytlačiť
 

     Oznamujeme   občanom  Liptovskej  Teplej,  hlavne  občanom  bývajúcim  na  ulici  Kamenec,  že na  verejnom  osvetlení na ceste III. triedy  Bešeňová  -  železničné  priecestie,nesvieti verejné osvetlenie z dôvodu  technickej  poruchy, o ktorej vieme a snažíme  sa  ju  odstrániť.  Práce na  odstránení  poruchy nám  komplikuje  fakt,  že  verejné  osvetlenie  stále  podlieha  5  ročnej  záruke  na stavebné  časti, ktoré  môžu byť príčinou neustálych porúch a výpadkov  osvetlenia v tejto lokalite,  preto je  komplikované do  zariadenia zasahovať,  aby  neboli  porušené  podmienky zmluvy  a záruky.

Milan  Kašák, starosta  obce Liptovská Teplá


 
 

Zápis detí do Materskej školy Liptovská TepláVytlačiť
 

Základná škola s materskou školou Liptovská Teplá, Hlinisko 320, 034 83 Liptovská Teplá

044/4392223, skola@zsltepla.edu.sk

Oznamujeme rodičom, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020

bude prebiehať v pracovných dňoch

od 29. 4.- do 3. 5. 2019 v materskej škole v čase od 07. 00 do 16. 00 hod.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“).

Na zápis rodič (zákonný zástupca ) donesie vyplnenú žiadosť  o prijatie dieťaťa do materskej školy a potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa dochádzať do materskej školy. Žiadosť musí byť podpísaná obidvoma rodičmi, alebo zákonnými zástupcami . Žiadosť  si môžete stiahnuť zo stránky školy https://zsltepla.edupage.org/

Podmienky prijímania:

prednostne sa do MŠ prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,

deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijímania detí:

Ak je počet detí prihlásených do materskej školy na nasledujúci školský rok vyšší, ako je možné prijať v zmysle § 28 ods. 10 až 15 zákona č. 245/2008, riaditeľ ZŠ s MŠ rozhodne o prijatí podľa poradia:

-  deti, ktoré dovŕšia k 31. decembru vek päť rokov,

-  deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu vek 4 roky,

-  deti, ktoré dovŕšia k 31. decembru vek 3 roky.

Prednostne ďalej budú prijaté deti, ktorých súrodenci už dochádzajú do danej MŠ.

Rozhodnutie o prijatí do materskej školy vydáva riaditeľ  materskej školy do 30 dní odo dňa podania žiadosti.

Riaditeľ školy je oprávnený vyhovieť žiadosti o prijatie do MŠ bez použitia predchádzajúcich kritérií, po preskúmaní oprávnených požiadaviek rodičov.


 
 

Cvičenie v kultúrnom domeVytlačiť
 

Bez názvu.jpg


 
 

Prehľad podujatíVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie marec2019.pdf marec2019.pdf (471.5 kB)

 
 

Termínu vývozu komunálneho odpaduVytlačiť
 

január 10, 24­; február 7, 21; marec 7, 21; apríl 4, 18; máj 2, 16, 30; jún 13, 27; júl 11, 25; august 8, 22; september 5, 19; október 3, 17, 31; november 14, 28; december 12, 26


 
 

webygroup

dnes je: 18.3.2019

meniny má: Eduard

Za obsah zodpovedá
webmaster


4147216

Úvodná stránka