Upozornenie

Upozorňujeme občanov na povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Vypúšťanie dažďových vôd do splaškovej kanalizácie

Producenti (fyzické a právnické osoby) nie sú oprávnení vypúšťať dažďové vody do splaškovej kanalizácie. Pokiaľ producent vypúšťa dažďové vody do splaškovej kanalizácie. Pokiaľ producent vypúšťa dažďové vody do verejnej kanalizácie, je povinný uhrádzať platby, ktoré súvisia s odvádzaním a čistením dažďových vôd.

Túto porinnosť nemá, pokiaľ dažďové vody odvádza do dažďovej kanalizácie, vsakom do podzemia alebo na povrch, bez možnosti ich vtečenia do verejnej kanalizácie. Dňa 5.12.2023 prijalo Valné zhromaždenie Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s. na svojom zasadnutí uznesenie, v zmysle ktorého VSR, s.r. odpúšťa vyúčtované faktúry za neoprávnené vypúšťanie dažďových a povrchových vôd do verejnej kanalizácie bez uhrádzania poplatkov. Vodárenská spoločnosť si v tomto prípade nebude uplatňovať spätné vyúčtovanie nákladov. 

Odpustenie sa však už nebude vzťahovať na porušenie tejto povinnosti zistené po dátume 30.6.2024.

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. bude od 1.7.2024 vykonávať kontrolnú činnosť. V prípade zistenia porušenia tejto zákonnej povinnosti bude Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. účtovať náklady za 3 roky spätne pri fyzických osobách a 4 roky spätne pri právnických osobách. Toto odpustenie sa taktiež nevzťahuje na neoprávnené vypúšťanie splaškových, odpadových vôd do verejnej kanalizácie bez uzatvorenej zmluvy (stočné).

Neoprávnené vypúšťanie vôd do verejnej kanalizácie (vybudovaná je verejná kanalizácia, producenti sú napojení, ale nemajú uzatvorenú zmluvu na vypúšťanie odpadových vôd), tzv. "pripojenie na čierno"

Vyzývame občanov, aby bezodkladne s Vodárenskou spoločnosťou Ružomberok, a.s. uzatvorili Zmluvu o vypúšťaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie (stočné) v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. §25, ods. 3 a tak ostránili tento protiprávny stav.

Vypúšťanie splaškoých vôd do verejnej kanalizácie

Verejná kanalizácia je vybudovaná a producenti majú povinnosť napojiť sa na ňu, ale napriek tomu napojení nie sú. Vyzývame občanov na povinnosť pripojenia sa vyplývajúcu zo zákona č. 442/2002 Z.z., §23, ods. 2 táto povinnosť platí už od 1.1.2022. Vyžadovanie plnenia bude koordinované aj s Okresným úradom Ružomberok, kde štát v prípade neplnenia tejto povinnosti ukladá pokuty a to aj opakovane.

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7
8 9 10 11
12
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25
26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Farské oznamy

Virtuálny cintorín

Počasie

dnes, štvrtok 18. 4. 2024
oblačno 7 °C 0 °C
piatok 19. 4. dážď so snehom 7/-2 °C
sobota 20. 4. dážď so snehom 6/-2 °C
nedeľa 21. 4. slabé sneženie 3/-2 °C

Liptov treba zažiť

Kluby a združenia
Rýchle odkazy

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na