Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Liptovská Teplá

Vítame Vás na stránke obce Liptovská Teplá.

Aktuálne oznamy

Fašiangový koncertVytlačiť
 

Fašiangy Liptovská Teplá plagat.jpg


 
 

Detský karnevalVytlačiť
 

Plagát 2018.PNG


 
 

Uzavretie skládky odpaduVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že skládka odpadu Partizánska Ľupča bude od pondelka 15.1.2018 až do odvolania z dôvodu opravy prístupovej cesty pre verejnosť uzavretá.


 
 

Voľba hlavného kontrolóra obce Liptovská TepláVytlačiť
 

Vyhlásenie

voľby hlavného kontrolóra obce Liptovská Teplá

 

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Teplá v zmysle § 18a ods. 2  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Liptovská Teplá, ktoré sa uskutočnia dňa 29. januára 2018 v budove obecného úradu obce Liptovská Teplá na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. Podľa § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Teplá určilo hlavnému kontrolórovi obce Liptovská Teplá pracovný čas, ktorého dĺžka je 5 hodín týždenne.

 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra je podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. povinný odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade obce Liptovská Teplá v úradných hodinách.

Súčasťou prihlášky je:       

- výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,

- doklad o vzdelaní,

- profesijný životopis.

 

Hlavný kontrolór obce podľa § 18 ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. nesmie   bez  súhlasu obecného  zastupiteľstva podnikať  alebo  vykonávať  inú  zárobkovú  činnosť  a  byť členom riadiacich, kontrolných alebo  dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú   podnikateľskú  činnosť. V dôsledku uvedeného je potrebné spolu s prihláškou písomne požiadať obecné zastupiteľstvo o súhlas na vykonávanie podnikateľskej činnosti alebo  inej   zárobkovej  činnosti  a súhlas na členstvo v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú   podnikateľskú  činnosť.

 

Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitného zákona napr. zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.

 

V Liptovskej Teplej dňa 15. decembra 2017

                                                                                                       

Vladimír Šimalčík, starosta obce


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 


 
 

Prehľad podujatíVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie januar2018.pdf januar2018.pdf (419.3 kB)

 
 

Vývozné dni komunálneho odpadu na rok 2018Vytlačiť
 

január 11, 25; február 8, 22; marec 8, 22; apríl 5, 19; máj 3, 17, 31; jún 14, 28; júl 12, 26; august 9, 23; september 6, 20; október 4, 18; november 1, 15, 29; december 13, 27;


 
 

webygroup

dnes je: 16.1.2018

meniny má: Kristína

Za obsah zodpovedá
webmaster


3240273

Úvodná stránka