Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Liptovská Teplá

Vítame Vás na stránke obce Liptovská Teplá.

Aktuálne oznamy

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Projekt ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma - Lipa v Madočanoch SKMBT_C22418011717210.pdf SKMBT_C22418011717210.pdf (535.6 kB)

 
 

Fašiangový koncertVytlačiť
 

Fašiangy Liptovská Teplá plagat.jpg


 
 

Detský karnevalVytlačiť
 

Plagát 2018.PNG


 
 

Uzavretie skládky odpaduVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že skládka odpadu Partizánska Ľupča bude od pondelka 15.1.2018 až do odvolania z dôvodu opravy prístupovej cesty pre verejnosť uzavretá.


 
 

Voľba hlavného kontrolóra obce Liptovská TepláVytlačiť
 

Vyhlásenie

voľby hlavného kontrolóra obce Liptovská Teplá

 

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Teplá v zmysle § 18a ods. 2  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Liptovská Teplá, ktoré sa uskutočnia dňa 29. januára 2018 v budove obecného úradu obce Liptovská Teplá na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. Podľa § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Teplá určilo hlavnému kontrolórovi obce Liptovská Teplá pracovný čas, ktorého dĺžka je 5 hodín týždenne.

 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra je podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. povinný odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade obce Liptovská Teplá v úradných hodinách.

Súčasťou prihlášky je:       

- výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,

- doklad o vzdelaní,

- profesijný životopis.

 

Hlavný kontrolór obce podľa § 18 ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. nesmie   bez  súhlasu obecného  zastupiteľstva podnikať  alebo  vykonávať  inú  zárobkovú  činnosť  a  byť členom riadiacich, kontrolných alebo  dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú   podnikateľskú  činnosť. V dôsledku uvedeného je potrebné spolu s prihláškou písomne požiadať obecné zastupiteľstvo o súhlas na vykonávanie podnikateľskej činnosti alebo  inej   zárobkovej  činnosti  a súhlas na členstvo v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú   podnikateľskú  činnosť.

 

Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitného zákona napr. zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.

 

V Liptovskej Teplej dňa 15. decembra 2017

                                                                                                       

Vladimír Šimalčík, starosta obce


 
 

Prehľad podujatíVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie januar2018.pdf januar2018.pdf (419.3 kB)

 
 

Vývozné dni komunálneho odpadu na rok 2018Vytlačiť
 

január 11, 25; február 8, 22; marec 8, 22; apríl 5, 19; máj 3, 17, 31; jún 14, 28; júl 12, 26; august 9, 23; september 6, 20; október 4, 18; november 1, 15, 29; december 13, 27;


 
 

webygroup

dnes je: 18.1.2018

meniny má: Bohdana

Za obsah zodpovedá
webmaster


3243788

Úvodná stránka