Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Liptovská TepláHľadať
 
 

Farnosť Liptovská Teplá

Krížová cesta obetovaná za celú farskú rodinu 2019

Veľký piatok sme ako farnosť spoločne prežili aj na krížovej ceste v uliciach Liptovskej Teplej, ktorá začala o 10 hodine dopoludnia. Počas 14 zastavení sme uvažovali nad rôznymi aspektami života, ako napríklad naháňanie sa za úspechom,  výsmech z pravdy, pomýlenej sebestačnosti a na druhej strane o význame obety a utrpenia, dôležitosti hlasu svedomia či prijatí Božej vôle.

Na čítanie textov zastavení a nesenie kríža sa podujali laici nielen z Liptovskej Teplej, ale aj filiálok Bešeňovej a Turíka. Aktívne sa zapojili aj starostovia obcí Milan Kašák, Martin Baran a Vladimír Hatiar. Duchovný otec farnosti Peter Lešňovský zdôraznil, že účasť na krížovej ceste, ako aj obradoch Veľkej noci, iste prinesie svoje požehnanie a milosti, a to jednak do životov jednotlivcov, ako aj celej farnosti.

Krížovú cestu pripravila pani Adriána Ďatelová, za čo jej patrí poďakovanie nielen od vyše stovky veriacich, ktorí na krížovej ceste boli, ale iste aj od tých, ktorí sa jej pre rôzne dôvody nemohli zúčastniť, no na diaľku nás sprevádzali svojimi modlitbami.


 

Lektorské stretnutia

Štyri krát ročne sa na fare stretávajú lektori celej farnosti, ktoré organizuje pani PhDr. ScSLic. Andrea Božeková, PhD. - vedúca lektorov. V tejto pozícii sa niekoľko rokov angažovala vo farnosti Dolný Kubín.

V súčasnosti má naša farnosť 31 lektorov. Úroveň prednášania Božieho slova počas svätých omší sa vďaka týmto stretnutiam veľmi zlepšila. Ďakujeme vedúcej lektorov aj všetkým ochotným lektorom za ich vznešenú službu pri liturgii.

Pozývame aj ďalších veriacich ku angažovaniu sa pri prednese Božieho slova.

Výzvou pre našu farnosť je stále vytvorenie skupiny žalmistov - spevákov na liturgicky prednes žalmov.


 

Výsev trávnika okolo fary

Po terénnych úpravách okolia fary a vybudovaní chodníkov nastal čas na výsev trávnika okolo fary. Ďakujeme všetkým brigádnikom za ich účasť na brigáde. Vďaka.


 

Obnova fasády starej farskej budovy

Prvá zmienka o kamennej fare v Liptovskej Teplej je z roku 1641. Teda naša farská budova má takmer 400 rokov. Medzitým farská budova prešla viacerými stavebnými úpravami. Jednou z nich bola aj farská prístavba v ktorej vznikla kúpeľňa, jedáleň a špajza.

Túto časť fary však bolo nevyhnutné zatepliť, keďže v interiéry dochádzalo k zaplesneniu stien. Pristúpilo sa aj ku oprave fasády fary a následne bude nasledovať nástrek farby. Bude potrebné vymeniť dvere do verejného WC, aby vyhovovalo aj pre potreby vozíčkarov. Taktiež budú zhotovené aj nové prístrešky nad dvere do verejných toaliet a nad hlavné dvere.


 

Biblické stretko

Na fare v novovybudovanej pastoračnej miestnosti pravidelne raz v mesiaci prebiehajú biblické stretnutia. Srdečne ste vítaní.


 

Príprava na sviatosť birmovania - október 2019

Príprava na prijatie sviatosti birmovania (október 2019) prebieha v našej farnosti formou Alfa kurzov. Mladí prichádzajú  z Liptovskej Teplej, Bešeňovej, Turíka, ale aj z Ivachnovej a Ružomberka. Okrem prednášky a diskusií v skupinkách je súčasťou stretnutí vždy aj malé pohostenie a rodinná atmosféra. Ďakujeme všetkým animátorom a ostatným laikom za ich pomoc a ochotu spolupodieľať sa kurze Alfa. Vďaka.

 

PO PRÁZDNINOVÝ PROGRAM

6. september 2019  18:30  stretnutie s rodičmi birmovancov

7. september 2019 celodenný program Godzone mission

doobeda od 8:30 hod. na fare do 12:00 hod.

na obed pôjdu birmovanci domov

poobede od 15:00 hod. do 18:00 hod.

19. - 20. september 2019 Alfa

28. september 2019    9:00 nácvik na birmovku

4. október 2019    18:00 nácvik na birmovku

 

TERMÍNY STRETNUTÍ (na fare vždy o 17:45 hod.)

8. a 9. ročník vo štvrtok:

7. september 2019 celodenný program Godzone mission

19. september 2019 Alfa

stredoškoláci v piatok:

7. september 2019 celodenný program Godzone mission

20. september 2019 Alfa

 

KOLÁČE PRE BIRMOVANCOV

Prosím rodičov birmovancov, ktorí chcú darovať koláče na stretká birmovancov, aby kontaktovali pani Adrianu Ďatelovú na mob. čísle: 0907 378 978.

Vo štvrtky sa budú stretávať na fare decká zo 7. a 8. ročníka (17 osôb).

V piatky sa budú stretávať na fare decká z 9. ročníka a stredoškoláci (33 osôb).

A teda rodičia siedmakov a ôsmakov prinesú svoj koláč na štvrtok pre 17 birmovancov.

A rodičia deviatakov a stredoškolákov upečú koláč na piatok pre 33 birmovancov. Je to dosť veľa pre jednu rodinu, preto bude vhodné, keď na piatok budú koláče od dvoch rodín.

Kontaktujte preto prosím pani Ďatelovú, ktorá vám určí dátum stretka na ktorý prinesiete svoj milodar - koláč. Ďakujem.


 

Dobrá novina 2018

Na sviatok sv. Šrefana deti z obce Liptovská Teplá priniesli dobrú novinu na záver svätej omše všetkým prítomným veriacim. Vďaka veľkodušnosti a štedrosti prítomných veriacich sa pre deti v Afrike vyzbieralo 900,- EUR. Vďaka deti. Vďaka drahí bratia a sestry. Vďaka v mene všetkých afrických detí, ktorým ste pomohli.

Koledníci mali potom pokolednícke stretko na fare pri pizzi :)


 

Milión detí sa modlí ruženec

Vo štvrtok 18. októbra 2018 sa celé Slovensko opäť zapojilo do medzinárodnej modlitebnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Aj deti z našej farnosti sa pripojili k tejto iniciatíve.


 

Vizitácia farnosti

Dňa 15. októbra 2018 prebehla v našej farnosti biskupská vizitácia, ktorou bol poverený generálny vikár Mons. prof. ThDr. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD.

V rámci programu vizitácie generálny vikár navštívil Základnú školu v Liptovskej Teplej, Obecný úrad v Bešeňovej, stretol sa s členmi rôznych spoločenstiev pôsobiacich vo farnosti (foto) a s členmi farskej hospodárskej a pastoračnej rady. Pred svätou omšou sa uskutočnilo stretnutie s miništrantmi v novovytvorenej pastoračnej miestnosti, kde bola pre nich pripravenú prezentácia (foto).

Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich ochotu a čas venovaný tejto významnej farskej udalosti.


 

Realizácia chodníkov okolo fary

Prístupové chodníky v okolí farskej budovy už boli fyzicky a morálne zastarané. Boli vybudované pred štyridsiatimi rokmi a nastal čas na ich obnovu. Vďaka každomesačnej štedrosti a veľkorysosti mnohých veriacich sa pristúpilo k ich obnove (10. septembra - 10. októbra 2018). Mnohí veriaci sa úprimne tešia z obnovy fary a jej okolia. Slúži všetkým.


 

Maľovanie farského kostola

Po takmer ročnej príprave bolo v pondelok 6. augusta 2018 zahájené maľovanie soklov interiéru kostola, sakristie, kaplnok a vchodov kostola. Predchádzala tomu komunikácia s Pamiatkovým úradom Žilina a realizácia sond v soklovej časti interéru kostola Rešaurátorskym ateliérom Levoča.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa v tejto súvislosti aktívne angažovali na obnove nášho chrámu. Nech im dobrotivý Boh za to požehná. Vďaka.


 

Oprava strechy na farskom kostole

V dňoch 6. a 7. augusta 2018 prebiehali na streche farského kostola sanačné práce. Plechy na lodi kostola z južnej a východnej strany boli uvoľnené a hrozilo v prípade silného vetra poškodenie strechy. Situácia bola po obhliadke odborníkom aj niektorými členmi hospodárskej rady vyhodnotená ako vysoko kritická. Bolo potrebné urýchlene konať.


 

Španielský pútnici

Vo štvrtok 2. augusta 2018 zavítala do našej farnosti vo večerných hodinách skupina dvanástich španielskych pútnikov putujúca z Krakova do Mariazellu. Pútnikom naša farnosť poskytla večeru v penzióne Za mlynom. Následne boli pútnici ubytovaní v penzióne a po rodinách.

V piatok ráno po raňajkách mali svätú omšu vo farskom kostole spolu so svojim duchovným otcom. Po svätej omši sa vydali na ďalšiu cestu do farnosti Liptovská Osada.

Ďakujeme penziónu Za mlynom a rodinám Kristíny Kollárikovej a Júliusa Ižu za nocľah a pohostinnosť. Osobitne ďakujeme Gabriele Hazuchovej za perfektnú komunikáciu v angličtine a čas ktorý im venovala pri rozvoze po rodinách ako aj pri dovoze pútnikov v piatok ráno na svätú omšu.


 

Výročie Hasičského zboru v Liptovskej Teplej

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Teplá si v sobotu 30. júna 2018 pripomínal 130. výročie od svojho založenia. Hasiči na túto príležitosť dali zhotoviť aj novú hasičskú zástavu, keďže pôvodná historická je archivovaná vo farskom archíve.

Celá slávnosť začala o 9:00 hod. slávnostnou sv. omšou vo farskom kostole pri ktorej miestny duchovný otec vo svojom príhovore hasičov srdečne pozdravil a v mene všetkých veriacich poďakoval za ich nezištnú a obetavú službu. Po príhovore nasledovalo slávnostné požehnanie novej hasičskej zástavy.

Po skončení sv. omše v slávnostnom sprievode veriaci a hasiči s duchovným otcom prišli na miestny cintorín osobitne si uctiť a pomodliť sa za všetkých už zosnulých členov Dobrovoľného hasičského zboru v Liptovskej Teplej.

Potom nasledoval spoločenský a kultúrny program v centre obce.


 

Úprava terénu v okolí kostola

Po realizácii prístupových chodníkov do kostola bolo potrebné upraviť terén a následne zasiať trávu. Ďakujeme srdečne všetkým ochotným brigádnikom.


 

Realizácia chodníkov okolo kostola

V utorok 23. apríla 2018 sme započali s realizáciou prístupových chodníkov do kostola sv. Filipa a Jakuba v Liptovskej Teplej. Podarilo sa to najma vďaka finančnej podpore od Mondi SCP a.s. Predpokladaný čas realizácie je tri týždne, a to v prípade prieznivého počasia. Celý projekt sa realizuje v dvoch etapách, tak, aby bol vždy možný prístup do kostola. Vďaka patrí chlapom z Oravy, ktorí veľmi seriózne a odborne pristupujú k svojej práci.


 

Obnova chodníkov okolo kostola a fary v Liptovskej Teplej - prípravné práce

Vďaka finančnému daru od Mondi SCP a.s. sme sa podujali na obnovu prístupových chodníkov okolo kostola. Tie pôvodné boli vybudované v roku 1978, teda majú už 40 rokov a sú už nevyhovujúce súčasným štandardom.

Taktiež sa nám hádam podarí aspoň čiastočne obnoviť chodníky okolo fary, a to v prvej etape aspoň vybudovaním kamenného lôžka.

Prípravné práce spočívajú v odstránení krovín, stromov a dreva, aby sa tak vytvoril priestor na depóniu prebytočnej vyťaženej zeminy. Ďakujeme pánu Stanislavovi Mišákovi za zorganizovanie hasičských dobrovoľníkov (na foto) za celodennú brigádu 7.4.2018 (So).

Taktiež bolo potrebné uvoľniť priestor v humne, kde sa budú na paletách ukladať pôvodné betónové kocky. Tie sa ešte neskôr použijú pri budovaní altánku a chodníkov v záhrade. Teda nie sú na odpredaj :) Ďakujeme chlapom za poriadok v humne. Prišli pomôcť 10.4.2018 (Ut) páni Emil Antol, Jozef Grenčík, Július Ižo, Ján Krakovský.


 

Pravidelné biblické stretnutia na fare

Veľmi pekné spoločenstvo okolo Biblie sa vytvorilo v priebehu pol roka. Pravidelne raz do mesiaca sa stretávame, aby sme sa zdielali nad Božím slovom. Spoločenstvo viery je veľmi dôležité pre duchovné dozrievanie, tešíme sa, že sme pre seba navzájom povzbudením. Príďte medzi nás!!!


 

Výmena svietidiel v kostole

Ďakujeme pánom Danielovi Ďatelovi a Jánovi Majerčiakovi za výmenu svietidiel v kostole. Staré halogény nahradili nové s LED technológiou.


 

Detský zbor (9.2.2018)

Pravidelne raz za dva týždne sa na fare stretávajú deti spolu s pani učiteľkou Erikou Likavcovou a Veronikou Sršňovou, aby nacvičovali piesne na svätú omšu pre rodiny s ďeťmi. Svätá omša pre rodiny s deťmi býva v našej farnosti vždy      v posledný piatok v mesiaci.

Tentoraz prišlo na spev viac chalanov ako dievčat. Pozývame aj ostatné decká    na spev. Zažite spoločenstvo viery so spevom.


 

Hosť vo farnosti: Prof. František Trstenský (4.2.2018)

Privítali sme v našej farnosti vzácneho hosťa, biblistu Prof. Františka Trstenského. Celebroval sväté omše v Bešeňovej a Liptovskej Teplej. Po obede nasledovala na fare prednáška o evanjeliu sv. Marka.


 

Karneval svätých na fare (2.2.2018)

Decká ako svätí. To bolo radosti! Karneval svätých na fare. Bolo ich 21. Puding sme ešte privárali, všetkým sa ušlo.


 

Z pamätnej miestnosti bude pastoračná (24.1.- 20.4.2018)

Stará fara je popri kancelárii a archíve využívaná na stretnutia už troch speváckych zborov a eRkárov. Plánujeme pravidelné stretká mladých a stretnutia birmovancov a verím, že mnohé ďalšie pastoračné aktivity. Ukázala sa jednoznačne potreba zriadenia pastoračnej mistnosti, pretože zasadacia miestnosť nie je na to úplne vhodná. Zároveň sa využije priestor (pamätná miestnosť), ktorý slúžil momentálne ako akýsi sklad starých vecí. Staré knihy a ďalšie pamätihodnosti sa umiestnili v archíve fary.

Ďakujem brigádnikom za pomoc pri realizácii pastoračnej miestnosti:

Ján Senko - demontáž radiatorov;

Štv 25.1.2018 rozoberanie drevenej časti:     Július Ižo a Ján Krakovský;

Pia 26.1.2018 vyvážanie návažky z podlahy: Július Ižo, Ján Senko, Jozef Sršeň,                                                                      Jozef Grenčík, Emil Antol;

St 31.1.2018 vysekanie drážok:                     Peter Hrbček, Július Ižo

Štv 1.2.2018 vysekanie drážok a elektroinštalácia: Vladimír Šimo, Vladimír Šimo                                                                            ml., Michal Karkoška, Július                                                                              Ižo, Peter Hrbček

St 7.2.2018  dovoz betónu traktorom                    Jozef Grenčík

Pia 23.2.2018 inštalácia svetiel                     Vladimír Šimo, Vladimír Šimo                                                                            ml., Michal Karkoška,

Pia 6.4.2018 maľovanie:                   Daniel Záhradník, Gabriel Gallas, Kristína                                                            Záhradníková a spol.

 


 

Náš nový farský archív.

Ďakujem ochotným pomocníkom pri premiestňovaní starých kníh do nového farského archívu.


 

Práce okolo fary - 20.11. - 24.11.2017 (Po-Pia)

Začali sme s budovaním okapového chodníka okolo prístavby fary a vybudovaním odvetrávacieho kanála okolo starej fary.  Zároveň sme využili výkop okolo fary na umiestnenie pásoviny pre bleskozvod. Taktiež bol položený el. kábel medzi starou farou a garážou. Bol vybudovaný oporný múrik pre prístup do prístavby a aj dva trativody. Všetky tieto práce je potrebné vykonať pred realizáciou chodníkov okolo kostola a fary.

 

Ďakujem brigádnikom:

Jozef Grenčík, Ján Krakovský, Ján Kucbel (Po)

Jozef Grenčík, Ján Krakovský, Július Ižo (Ut)

Stanislav Argaláš, Ján Kucbel, Július Ižo (St)

Jozef Grenčík, Július Ižo, Václav Jurkovec, Ján Krakovský, Jozef Sršeň (Št)

Jozef Grenčík, Július Ižo, Ján Krakovský, Jozef Sršeň, Róbert Šavrnoch (Pia)

 

Ďakujem aj všetkým ženičkám za očistenie chodníkov a cesty od blata:

(foto na konci+p. Chamilová)


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka