Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Liptovská Teplá

Farnosť Liptovská Teplá

Milión detí sa modlí ruženec

Vo štvrtok 18. októbra 2018 sa celé Slovensko opäť zapojilo do medzinárodnej modlitebnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Aj deti z našej farnosti sa pripojili k tejto iniciatíve.


 

Vizitácia farnosti

Dňa 15. októbra 2018 prebehla v našej farnosti biskupská vizitácia, ktorou bol poverený generálny vikár Mons. prof. ThDr. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD.

V rámci programu vizitácie generálny vikár navštívil Základnú školu v Liptovskej Teplej, Obecný úrad v Bešeňovej, stretol sa s členmi rôznych spoločenstiev pôsobiacich vo farnosti (foto) a s členmi farskej hospodárskej a pastoračnej rady. Pred svätou omšou sa uskutočnilo stretnutie s miništrantmi v novovytvorenej pastoračnej miestnosti, kde bola pre nich pripravenú prezentácia (foto).

Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich ochotu a čas venovaný tejto významnej farskej udalosti.


 

Realizácia chodníkov okolo fary

Prístupové chodníky v okolí farskej budovy už boli fyzicky a morálne zastarané. Boli vybudované pred štyridsiatimi rokmi a nastal čas na ich obnovu. Vďaka každomesačnej štedrosti a veľkorysosti mnohých veriacich sa pristúpilo k ich obnove (10. septembra - 10. októbra 2018). Mnohí veriaci sa úprimne tešia z obnovy fary a jej okolia. Slúži všetkým.


 

Maľovanie farského kostola

Po takmer ročnej príprave bolo v pondelok 6. augusta 2018 zahájené maľovanie soklov interiéru kostola, sakristie, kaplnok a vchodov kostola. Predchádzala tomu komunikácia s Pamiatkovým úradom Žilina a realizácia sond v soklovej časti interéru kostola Rešaurátorskym ateliérom Levoča.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa v tejto súvislosti aktívne angažovali na obnove nášho chrámu. Nech im dobrotivý Boh za to požehná. Vďaka.


 

Oprava strechy na farskom kostole

V dňoch 6. a 7. augusta 2018 prebiehali na streche farského kostola sanačné práce. Plechy na lodi kostola z južnej a východnej strany boli uvoľnené a hrozilo v prípade silného vetra poškodenie strechy. Situácia bola po obhliadke odborníkom aj niektorými členmi hospodárskej rady vyhodnotená ako vysoko kritická. Bolo potrebné urýchlene konať.


 

Španielský pútnici

Vo štvrtok 2. augusta 2018 zavítala do našej farnosti vo večerných hodinách skupina dvanástich španielskych pútnikov putujúca z Krakova do Mariazellu. Pútnikom naša farnosť poskytla večeru v penzióne Za mlynom. Následne boli pútnici ubytovaní v penzióne a po rodinách.

V piatok ráno po raňajkách mali svätú omšu vo farskom kostole spolu so svojim duchovným otcom. Po svätej omši sa vydali na ďalšiu cestu do farnosti Liptovská Osada.

Ďakujeme penziónu Za mlynom a rodinám Kristíny Kollárikovej a Júliusa Ižu za nocľah a pohostinnosť. Osobitne ďakujeme Gabriele Hazuchovej za perfektnú komunikáciu v angličtine a čas ktorý im venovala pri rozvoze po rodinách ako aj pri dovoze pútnikov v piatok ráno na svätú omšu.


 

Výročie Hasičského zboru v Liptovskej Teplej

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Teplá si v sobotu 30. júna 2018 pripomínal 130. výročie od svojho založenia. Hasiči na túto príležitosť dali zhotoviť aj novú hasičskú zástavu, keďže pôvodná historická je archivovaná vo farskom archíve.

Celá slávnosť začala o 9:00 hod. slávnostnou sv. omšou vo farskom kostole pri ktorej miestny duchovný otec vo svojom príhovore hasičov srdečne pozdravil a v mene všetkých veriacich poďakoval za ich nezištnú a obetavú službu. Po príhovore nasledovalo slávnostné požehnanie novej hasičskej zástavy.

Po skončení sv. omše v slávnostnom sprievode veriaci a hasiči s duchovným otcom prišli na miestny cintorín osobitne si uctiť a pomodliť sa za všetkých už zosnulých členov Dobrovoľného hasičského zboru v Liptovskej Teplej.

Potom nasledoval spoločenský a kultúrny program v centre obce.


 

Úprava terénu v okolí kostola

Po realizácii prístupových chodníkov do kostola bolo potrebné upraviť terén a následne zasiať trávu. Ďakujeme srdečne všetkým ochotným brigádnikom.


 

Realizácia chodníkov okolo kostola

V utorok 23. apríla 2018 sme započali s realizáciou prístupových chodníkov do kostola sv. Filipa a Jakuba v Liptovskej Teplej. Podarilo sa to najma vďaka finančnej podpore od Mondi SCP a.s. Predpokladaný čas realizácie je tri týždne, a to v prípade prieznivého počasia. Celý projekt sa realizuje v dvoch etapách, tak, aby bol vždy možný prístup do kostola. Vďaka patrí chlapom z Oravy, ktorí veľmi seriózne a odborne pristupujú k svojej práci.


 

Obnova chodníkov okolo kostola a fary v Liptovskej Teplej - prípravné práce

Vďaka finančnému daru od Mondi SCP a.s. sme sa podujali na obnovu prístupových chodníkov okolo kostola. Tie pôvodné boli vybudované v roku 1978, teda majú už 40 rokov a sú už nevyhovujúce súčasným štandardom.

Taktiež sa nám hádam podarí aspoň čiastočne obnoviť chodníky okolo fary, a to v prvej etape aspoň vybudovaním kamenného lôžka.

Prípravné práce spočívajú v odstránení krovín, stromov a dreva, aby sa tak vytvoril priestor na depóniu prebytočnej vyťaženej zeminy. Ďakujeme pánu Stanislavovi Mišákovi za zorganizovanie hasičských dobrovoľníkov (na foto) za celodennú brigádu 7.4.2018 (So).

Taktiež bolo potrebné uvoľniť priestor v humne, kde sa budú na paletách ukladať pôvodné betónové kocky. Tie sa ešte neskôr použijú pri budovaní altánku a chodníkov v záhrade. Teda nie sú na odpredaj :) Ďakujeme chlapom za poriadok v humne. Prišli pomôcť 10.4.2018 (Ut) páni Emil Antol, Jozef Grenčík, Július Ižo, Ján Krakovský.


 

Pravidelné biblické stretnutia na fare

Veľmi pekné spoločenstvo okolo Biblie sa vytvorilo v priebehu pol roka. Pravidelne raz do mesiaca sa stretávame, aby sme sa zdielali nad Božím slovom. Spoločenstvo viery je veľmi dôležité pre duchovné dozrievanie, tešíme sa, že sme pre seba navzájom povzbudením. Príďte medzi nás!!!


 

Výmena svietidiel v kostole

Ďakujeme pánom Danielovi Ďatelovi a Jánovi Majerčiakovi za výmenu svietidiel v kostole. Staré halogény nahradili nové s LED technológiou.


 

Detský zbor (9.2.2018)

Pravidelne raz za dva týždne sa na fare stretávajú deti spolu s pani učiteľkou Erikou Likavcovou a Veronikou Sršňovou, aby nacvičovali piesne na svätú omšu pre rodiny s ďeťmi. Svätá omša pre rodiny s deťmi býva v našej farnosti vždy      v posledný piatok v mesiaci.

Tentoraz prišlo na spev viac chalanov ako dievčat. Pozývame aj ostatné decká    na spev. Zažite spoločenstvo viery so spevom.


 

Hosť vo farnosti: Prof. František Trstenský (4.2.2018)

Privítali sme v našej farnosti vzácneho hosťa, biblistu Prof. Františka Trstenského. Celebroval sväté omše v Bešeňovej a Liptovskej Teplej. Po obede nasledovala na fare prednáška o evanjeliu sv. Marka.


 

Karneval svätých na fare (2.2.2018)

Decká ako svätí. To bolo radosti! Karneval svätých na fare. Bolo ich 21. Puding sme ešte privárali, všetkým sa ušlo.


 

Z pamätnej miestnosti bude pastoračná (24.1.- 20.4.2018)

Stará fara je popri kancelárii a archíve využívaná na stretnutia už troch speváckych zborov a eRkárov. Plánujeme pravidelné stretká mladých a stretnutia birmovancov a verím, že mnohé ďalšie pastoračné aktivity. Ukázala sa jednoznačne potreba zriadenia pastoračnej mistnosti, pretože zasadacia miestnosť nie je na to úplne vhodná. Zároveň sa využije priestor (pamätná miestnosť), ktorý slúžil momentálne ako akýsi sklad starých vecí. Staré knihy a ďalšie pamätihodnosti sa umiestnili v archíve fary.

Ďakujem brigádnikom za pomoc pri realizácii pastoračnej miestnosti:

Ján Senko - demontáž radiatorov;

Štv 25.1.2018 rozoberanie drevenej časti:     Július Ižo a Ján Krakovský;

Pia 26.1.2018 vyvážanie návažky z podlahy: Július Ižo, Ján Senko, Jozef Sršeň,                                                                      Jozef Grenčík, Emil Antol;

St 31.1.2018 vysekanie drážok:                     Peter Hrbček, Július Ižo

Štv 1.2.2018 vysekanie drážok a elektroinštalácia: Vladimír Šimo, Vladimír Šimo                                                                            ml., Michal Karkoška, Július                                                                              Ižo, Peter Hrbček

St 7.2.2018  dovoz betónu traktorom                    Jozef Grenčík

Pia 23.2.2018 inštalácia svetiel                     Vladimír Šimo, Vladimír Šimo                                                                            ml., Michal Karkoška,

Pia 6.4.2018 maľovanie:                   Daniel Záhradník, Gabriel Gallas, Kristína                                                            Záhradníková a spol.

 


 

Náš nový farský archív.

Ďakujem ochotným pomocníkom pri premiestňovaní starých kníh do nového farského archívu.


 

Práce okolo fary - 20.11. - 24.11.2017 (Po-Pia)

Začali sme s budovaním okapového chodníka okolo prístavby fary a vybudovaním odvetrávacieho kanála okolo starej fary.  Zároveň sme využili výkop okolo fary na umiestnenie pásoviny pre bleskozvod. Taktiež bol položený el. kábel medzi starou farou a garážou. Bol vybudovaný oporný múrik pre prístup do prístavby a aj dva trativody. Všetky tieto práce je potrebné vykonať pred realizáciou chodníkov okolo kostola a fary.

 

Ďakujem brigádnikom:

Jozef Grenčík, Ján Krakovský, Ján Kucbel (Po)

Jozef Grenčík, Ján Krakovský, Július Ižo (Ut)

Stanislav Argaláš, Ján Kucbel, Július Ižo (St)

Jozef Grenčík, Július Ižo, Václav Jurkovec, Ján Krakovský, Jozef Sršeň (Št)

Jozef Grenčík, Július Ižo, Ján Krakovský, Jozef Sršeň, Róbert Šavrnoch (Pia)

 

Ďakujem aj všetkým ženičkám za očistenie chodníkov a cesty od blata:

(foto na konci+p. Chamilová)


 

webygroup

dnes je: 18.12.2018

meniny má: Sláva, Slávka

Za obsah zodpovedá
webmaster


3860687

Úvodná stránka